የኢትዮጲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የየሳምንቱ ምንባባት

 

መስከረም 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
ጥቅምት 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
ህዳር 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
ታስሳስ 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
ጥር 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
የካቲት 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
መጋቢት 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
ሚያዝያ 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
ግንቦት 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
ሰኔ 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
ሐምሌ 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት
ነሐሴ/ዿግሜን 1ኛ ሳምንት 2ኛ ሳምንት 3ኛ ሳምንት 4ኛ ሳምንት

Additional information